Om Alice Agerholm

Psykoterapeut, processpecialist og businesscoach

Jeg arbejder med ledere, som ønsker at udvikle sig personligt til et liv i trivsel og et balanceret lederskab, hvor de leder sig selv og andre samt virksomheder gennem hjertet. Du kan læse mere om lederforløbet her.

Sammen med udvikling af ledere gennemfører jeg også veltilrettelagte udviklingsprogrammer for store og små medarbejdergrupper. Få mere info her.

I ca. 20 år har jeg arbejdet professionelt med organisationsudvikling, karriererådgivning, stresshåndtering samt coaching af mennesker, der ønsker at gå nye veje til et bedre liv.

Igennem årene har jeg givet coaching og terapi til flere tusinde mennesker med personlige udfordringer og undervist i det offentlige og private i stresshåndtering, teambuilding og ledercoaching.
Jeg har været ansat  konsulent både i private konsulenthuse samt i det offentlige, hvor jeg har været rådgiver og facilitator i mange udviklingsgrupper for ledere og medarbejdere.

Min faglige baggrund og mit arbejde er baseret på mange års erfaringer. Min intuition er meget klar og den bruger jeg også i mit arbejde.  Min primære referenceramme er moderne gestaltcoaching og gestaltterapi.

Jeg er eksamineret og certificeret Coach, fra Københavns Gestalt Inst. og har studeret psykoterapi på GI og positiv psykologi på Gestalt Institut, Bjødstrup. Certificeret i personanalyse, DISK, og Certificeret i personanalysen MPA. Jeg har deltaget i personlige udviklingsgrupper i bl.a. Imago Relationsterapi. International udviklingsgruppe, Ikke voldelig kommunikation in business, NVC, USA. Omfattende kurser indenfor psykoterapi og coaching, systemisk familie – og organisationsopstilling, tilknytningsmønstre, energiarbejde, meditation, åndedrætsterapi og skyggearbejde.  

Missionen er at hjælpe ledere til at opnå en langt bedre livskvalitet, tilfredshed og glæde i (arbejds)livet.

”Levende systemer er bæredygtige når de er i balance. Justering og balance opnås gennem feedback indefra systemet selv og fra omgivelserne og miljøet”.

– Professor og forfatter til bogen ”Bæredygtig ledelse – Ledelse med hjertet” Steen Hildebrandt.

Fra tidsledelse til energiledelse og ledelse med hjertet

Det er et faktum at den vestlige verden er ved at bevæge sig fra det maskuline ledelsesparadigme, hvor vi finder handlekraft,  strategi og vækst for vækstens skyld – til en balance mellem det maskuline og det feminine ledelsesparadigme, som rummer værekraft, omsorg, empati, at modtage og lade ting ske.
Det paradigmeskifte er ledere nødt til at forholde sig til, for at overleve som menneske, virksomhed og organisation

På uddannelsen – Ledelse med hjertet

Bliver du forbundet i en balance mellem det maskuline og feminine i en sund mere bæredygtig tilgang til vækst. Alt sammen via den udvikling du selv personligt gennemgår under uddannelsen.

Som leder får du en unik ny og bæredygtig tilgang til livet både i dit eget personlige lederskab og leder for andre og lærer, hvorfor den nuværende hårde ledelsespraksis fejler. Den såkaldte regnearksledelse, hvor alt for mange mennesker går på kompromis og mistrives.

Det handler om forandringsledelse, der sætter dig i stand til at udnytte dit potentiale. Det handler om ledelse fra hjertet med et balanceret samspil imellem det maskuline og feminine aspekt i din ledelse og som menneske.

Du lærer at bryde gamle dårlige vaner og mønstre og opbygge nye, der giver dig livskvalitet, indre ro og balance. I et lederskab, hvor du har dig selv med. Det får en positiv effekt på mennesker om omkring dig, dine resultater, kunder og bundlinje.

Klar til at blive en dygtig leder, der stortrives?
Book en 45 minutters omkostningsfri og uforpligtende samtale med Alice

Ja, tak jeg vil gerne høre mere om Lederuddannelse:
Ledelse med intuition og drøfte mine konkrete behov og udfordringer.

Book dit forløb når du er klar