Ledelse med intuition

“Forløbet og processen har givet mig fokus på de livsområder, der betyder mest for mig. Afledt heraf har jeg fået en bedre life-balance og det har været godt for mig, at være fokuseret sammen med andre i en gruppe, hvor vi har givet hinanden sparring og med Alice`s coaching er jeg kommet meget tættere på mine mål privat og professionelt."

Selvstændig revisor og økonomirådgiver, David Dahlmann Livoni, Livoni regnskab ApS

"Jeg har gennem de seneste 15 år konsulteret Coach Alice Agerholm. Hvad enten det har omhandlet ledelsesmæssige udfordringer, en konkret problemstilling på jobbet eller tanker om karriereskift har Alice leveret kvalificeret coaching og sparring. Alice er blevet min naturlige livline i arbejdslivets ups and downs."

Chef for møde og events DI Dansk Industri Line Andersen

HVAD ER UDDANNELSE TIL LEDELSE MED INTUITION?

Vil du være bedre til at bruge din intuition og give den optimale vilkår i en verden, hvor du konstant bliver fyldt med information, ekspertudsagn, holdninger, meninger, støj og pres! 
Har du lyst til og motiveret for, at arbejde mere med din selvindsigt og selvforståelse, så du bedre kan forstå dig selv og andre og bruge din intuition og udvikle den? Intuitionen bliver stærkere, når du arbejder med din selvindsigt.

Tag uddannelsen Leder med intuition, hvis du vil være en autentisk leder med en høj grad af selvindsigt, og som der har styr på din intuition i dit lederskab – både i dit eget liv og i jobbet som leder.

På forløbet udvikler du din intuition via øget selvindsigt og redskaber til at blive bedre til både, at bruge det rationelle og irrationelle i lederskabet.

Uddannelsen Ledelse med intuition er en oplevelsesorienteret uddannelse, hvor du lærer at tage et personligt lederskab og lede med intuition, så du bliver i stand til på en god og balanceret måde at lede dig selv og andre.

Min opgave er at se og møde dig, hvor du er og forstå det, du bevæger dig i. Vi tager sammen både fat i dine ressourcer, styrker og i de områder, som har brug for klarhed, opmærksomhed, lys og udvikling.
Bekymring, tvivl og magtesløshed er som regel nogle af de følelser, at mennesker mærker, når kommer i rådgivning og coaching hos mig. Nogle er ved at mistet troen , andre har så meget mistrivsel, at de ikke ved, hvordan de skal komme videre eller få situationen løst.

Sammen planlægger vi den retning, som skal bringe dig mod større bevidsthed om dig selv, dine muligheder og mål. Et skridt af gangen, hvor vi sikre at du har dig selv med hele vejen.

Et personligt udviklings- og afklaringsforløb i en vekselvirkning imellem én-til-én samtaler og gruppeforløb med ligestillede kan hjælpe dig ind på et nyt spor, hvor du ikke længere behøver at undertrykke dine menneskelige behov og værdier for at fastholde succes.

Igennem uddannelsesforløbet vil du opleve, at en bedre balance imellem det følelsesmæssige og det rationelle ikke bare får din personlige livsligning til at gå bedre op. Det gør dig også til en bedre leder i en tid, hvor nøgleordene for god ledelse er under forandring og de ensidigt maskuline værdier på chefgangene på vej ud.

Vil du være leder med intuition?

Sandsynligvis ender du med at se både dig selv og andre på en ny måde. Du får nye handlemønstre, fornyet styrke, balanceret energi, indre ro, harmoni og kraft. Du får også en langt større selvforståelse, som du fremadrettet vil bruge i dit lederskab og i dit privatliv.

Du vil se dit liv og dine værdier fra en ny vinkel og nå dine mål.

DET HANDLER OGSÅ OM BUNDLINJE OG DE RIGTIGE BESLUTNINGER

Når du som leder er underlagt for meget indre og ydre pres, så træffer du ofte forhastede beslutninger uden at der er balance mellem hjerne, hjerte og krop.

Du træffer de rigtige beslutninger, når du har balance mellem hjerne og hjerte – det rationelle og irrationelle.
For at du kan stille skarpt på din intuition, så intuitionen er med dig i dine beslutninger, er det vigtigt at du er i balance med dig selv og des mere, at du arbejder med din selvindsigt og din egen udvikling øger du din intuition.
Det skaber renhed, skarphed og klarhed – både i business og de private beslutninger du træffer.

Vi arbejder derfor med at øge din intuition, så du bliver bedre til at bruge den. Når du kommer helt ned i kroppen og finder ro, og får sænket dit stressniveau, så forstærker du din intuition. Dermed bliver du også bedre til at træffe de rigtige beslutninger.

Med andre ord: Når du, med hjælp fra mig, træner dit hjertes intuition får du styrket din beslutningsevne. Din evne til at kommunikere og forstå andre mennesker vil også øges markant.

På uddannelsen møder du andre ledere fra det private eller offentlige med flere års erfaring eller selvstændige ejerledere, direktører med mange kompetencer.

Jeg sætter grupperne sammen således, at du kommer i en gruppe, som matcher din profil og du vil kunne genkende dig selv i de andre deltagere, så gruppens deltagere oplever spejling og derfor kan have glæde af og kan lære af hinanden. Nogle grupper er små, andre store. Du vil opleve at få mere energi og power ved at være med i gruppen.

I udviklingsprocessen vil vi altid arbejde med at fordybe din selvindsigt, så du lærer dig selv bedre at kende. Vi vil træne din selvrefleksion, så du bliver mere bevidst om dig. Du vil under forløbet udvikle mere autenticitet og mestre at rumme dig selv og andre på en anden og mere balanceret måde.

Du skal være parat til at møde dig selv med mod, nysgerrighed og skærpet opmærksomhed. Du skal have modet til at afprøve ny adfærd. Det kan både være hårdt og sårbart og skabe indre og ydre glæde og give en dyb følelse af mening. Uddannelsen kræver, at du har viljen til at udvikle en bedre og mere nuanceret udgave af dig selv.

Gør det ondt at få skudt sit ego til hjørne? Ja! Er det smerten værd? også i den grad.

Da jeg mødte Alice, havde jeg langsomt, men sikkert talt mig selv magelig ind i en fortælling om, hvor håbløst det var at finde drømmejobbet. Det var en historie, jeg havde brugt lidt for ofte, og som jeg var blevet god til sælge. Men Alice bed ikke på. På en enkelt sparring blev undskyldningerne pillet fra hinanden og set for, hvad de var: Undskyldninger, som blokerede mig! Alice havde ikke ondt af mig. Hun ville sparke mig i gang, få mig videre. På vej hjem fra den første coaching ømmede jeg mig. Men da jeg ramte hjemmekontoret, begyndte jeg at knokle. En måned efter havde jeg det job, som jeg havde fortalt alle (og mig selv), at jeg ikke kunne få.

Det kræver et særligt talent at spotte en ubrugelig negativ selvfortælling og vende den på hovedet i løbet af den første session coaching. Men præcis det er det Alice kan. Der er ikke tid til rygklap eller talen efter munden – det er den positive udvikling der fylder og fokus på målet, også selvom udvikling indimellem gør ondt.

Jeg kan til enhver tid anbefale Alice som en kompetent, nærværende og fintfølende Coach og sparringspartner. Dit (forslåede) ego vil takke dig.

Louis Hilden, Marketingskonsulent, LS Marketing

Book dit forløb når du er klar