Teams

"Under forløbet har jeg fået en dybere indsigt i mine kollegers styrker og svagheder"

Jeg er blevet mere positiv og tillidsfuld og har fået øget tilliden i samarbejdet til, at mine kolleger vil det bedste. Fremadrettet vil jeg være mere positivt indstillet. Under forløbet har jeg fået en dybere indsigt i mine kollegers styrker og svagheder. I min egen personlige udviklingsproces, under forløbet, er jeg blevet mere opmærksom på mine grænser og min rummelighed.

Forløbet, som har bestået af 5 forskellige moduler, har været interessant og godt for vores team.

Dansk Industri, Møde & Eventcenter, Konsulent Marie Lehmann

Medarbejderudvikling – teamudvikling

Har du prøvet, at miste en dygtig medarbejder, fordi du glemte at udvikle på medarbejderen?

Oplever du frustration og er du udfordret, fordi dit team ikke performer optimalt og bruger tiden og energien på en ikke hensigtsmæssig måde?

Dit vigtigste brændstof er dine medarbejdere – din vigtigste ressource til vækst. Den autenticitet, kontakt og energi, der er i relationerne mellem medarbejderne er afgørende for teamets trivsel, arbejdsglæde, overskud og balance.

Medarbejdere har brug for læring og investering i deres kvalifikationer for ikke at miste værdi. Det samme gælder for ledere og organisationer.

Udvikling, handling, følelser og selvbevidsthed gør dit team til en levende organisme.

"Jeg kan varmt anbefale det meget professionelle forløb hos Alice Agerholm"

Jeg har fået langt større selvindsigt og ikke mindst mod og selvtillid til at prøve nye udfordringer. Jeg har også fået gode redskaber til at håndtere en stresset og presset hverdag. Det er faktisk rigtigt svært, at fungerer og yde optimalt, når man gerne vil gøre alle andre tilpas – være den perfekte og overskudsagtige mor/hustru og den ambitiøse medarbejder på jobbet, der gerne vil yde en ekstra indsats. Alice har lært mig, hvordan jeg håndterer præcis dén udfordring og i dag har jeg det langt bedre med mig selv, er kommet i balance og er bevidst om de valg jeg tager. Jeg kom ud af den komfortzone, som slet ikke tjente mig godt.

Tanja Bramsen, Financial Controller, Ørskov Foods A/S

Balance i en travl hverdag
På dette modul får I viden om balance i en travl hverdag, viden om mistrivsel og stress. Hvordan opstår mistrivsel og stress, hvad gør du/I? I får redskaber til at holde en fin balance i jeres travle hverdag. Modulet giver brugbar viden både til lederne og medarbejderne. Som gruppe og som hold vil I på dette modul, arbejde med jeres handlingsplan for, hvordan i håndterer og hjælper og støtter hinanden bedst. Således at I trives og mærker jeres balance og arbejdsglæde i hverdagen

Tillid
I InChange arbejder vi med – tillid og tryghed – som det grundlæggende fundament for, at vi kan skabe sunde relationer og udvikle. 

Kultur og værdier
I InChange kaster vi lys over, hvilken kultur I efterlever i hverdagen, og om I har behov for forandringer i kulturen og jeres leveregler. Vi ser på jeres værdier og hvordan de udspiller sig i hverdagen  

Følelser
I InChange træner vi det følelsesmæssige udtryk på jobbet. Når vi kommunikerer vores følelser konstruktiv og mærker os selv, så skaber vi i tillid og tryghed øget arbejdsglæde, samhørighed og vækst. Således vokser effektiviteten og engagementet.

Bevidsthed
Det kræver en bevidsthed at kunne ændre vaner og mønstre. Når dit team har en høj grad af bevidsthed, så står alle ved sig selv og teamets styrke forøges og gør dit team til et stærkt team.

Skyggesider
Netop i teams lever skyggerne især. Vi spejler os hele tiden i hinanden på godt og ondt. Både de positive og negative sider af personligheden. Vi arbejder med de accepterede skygger i teamet og med udviklingspotentialet i teamets skyggesider. 

DISK personprofil
Alle medarbejdere får udarbejdet en personprofil, som belyser stærke og svage sider. Hvilke arbejdsopgaver at medarbejderen har de bedste forudsætninger for at løse og personprofilen skaber forståelse for hinandens forskelligheder.

Feed back
Vi arbejder med konstruktiv feed back og anerkendende dialog. Teams med succes, er ambitiøse og vil gerne blive endnu bedre. Feed back er et redskab i hverdagen til at skabe øget trivsel og vækst. Vi arbejder med redskaber til feed back, som opleves udviklende og positivt for dit team.

Med et medarbejderudviklingsforløb i InChange sikre du øget autenticitet, tillid, tryghed, bevidsthed og udvikling af dit team. Når dit team udvikler sig, så udvikler du din organisation og det ses på bundlinjen.

Undervisningsmetoder

I InChange bruger forskellige undervisningsmetoder, der omfatter:

  • Teoretiske oplæg
  • Demonstrationer
  • Træning i plenum
  • Gruppearbejde
  • Samt en procesdagbog til alle medarbejdere

Undervisningen er bygget op således, at medarbejderne oplever en levende og livgivende proces med spændende materialer, øvelser, feed back og alt er oplevelsesorienteret.

Ring for nærmere – vi skræddersyr et forløb til jer, så processen tager hånd om og hjælper dig med præcis dét, som din organisation har brug for.

Kontakt Alice på mobil 22 94 74 48 og bliv klogere på, hvad vi kan gøre for jer.

Klar til at blive en dygtig leder, der stortrives?
Book en 45 minutters omkostningsfri og uforpligtende samtale med Alice

Ja, tak jeg vil gerne høre mere om Lederuddannelse:
Ledelse med intuition og drøfte mine konkrete behov og udfordringer.