Fra individuelle præstationer til kollektiv succes: Sådan skaber du en vinderkultur i dit team

Styrer du mod en energikrise og mangler du overskud i hverdagen?

"Gav flere værktøjer med i bagagen end jeg havde turde håbe på..."

“Jeg har gennem forløbet med teamudvikling af et team på 20 medarbejdere, 3 teamledere og 1 chef hos Alice fået en virkelig god oplevelse med høj faglighed og læring, der gav flere værktøjer med i bagagen end jeg havde turde håbe på.

Både omkring værktøjer til samarbejdet i teamet og ikke mindst i den personlige coaching en til en coaching med Alice.

Jeg fik muligheder for at se teamet i et andet perspektiv og hvad det er der fylder for dem i hverdagen og sammen lagt en vej vi alle kan se os fælles på.

I den personlige èn til èn coaching med Alice fik jeg mulighed for at kigge indad og finde ud af, hvad der giver mig ro og hvor jeg skal lægge mit fokus, for at være i så meget balance som muligt i den daglige drift, hvilket allerede har hjulpet mig til en mere roligere og afbalanceret hverdag. Ligesom vores seancer med gruppe-coaching af vores lille ledergruppe imellem modulerne for medarbejderne gjorde hele forløbet til en helhed, hvor vi arbejdede i dybden med det, der fyldte i vores hverdag. Både for medarbejderne, for vores ledergruppe og èn til èn for os ledere.

Jeg kan kun varmt anbefale Alice – InChange”

– Dansk Industri, Restaurantchef & Sommelier Lisbeth Petersen

Medarbejderudvikling – teamudvikling

Har du prøvet, at miste en dygtig medarbejder, fordi du ikke investerede i din medarbejders personlige udvikling og teamet udvikling? Har du svært ved, at fastholde og rekruttere nye ledere og medarbejdere? Oplever du frustration og er du udfordret, fordi dit team ikke performer optimalt og bruger tiden og energien på en ikke hensigtsmæssig måde?

Dansk HR 2023: Det er vigtigt for medarbejderne på de danske arbejdspladser at levere resultater i løbet af
arbejdsdagen. Men mange har samtidig en oplevelse af at mangle tiden til at kunne levere resultater med den
ønskede kvalitet. Det viser en ny undersøgelse.

Dit vigtigste brændstof er dine medarbejdere – din vigtigste ressource til vækst. Den autenticitet, kontakt og energi, der er i relationerne mellem medarbejderne er afgørende for teamets trivsel, arbejdsglæde, overskud og balance.

Medarbejdere har brug for læring og investering i deres kvalifikationer for ikke at miste værdi. Det samme gælder for ledere og organisationer.

Udvikling, handling, følelser og selvbevidsthed gør dit team til en levende organisme.

Alice Agerholm i undervisningssituation

Balance i en travl hverdag
På dette modul får I viden om balance i en travl hverdag, viden om mistrivsel og stress. Hvordan opstår mistrivsel og stress, hvad gør du/I? I får redskaber til at holde en fin balance i jeres travle hverdag. Modulet giver brugbar viden både til lederne og medarbejderne. Som gruppe og som hold vil I på dette modul, arbejde med jeres handlingsplan for, hvordan i håndterer og hjælper og støtter hinanden bedst. Således at I trives og mærker jeres balance og arbejdsglæde i hverdagen

Tillid
I InChange arbejder vi med – tillid og tryghed – som det grundlæggende fundament for, at vi kan skabe sunde relationer og udvikle. I udviklingsprocessen, arbejder vi med at medarbejderne lærer hinanden bedre at kende. Det at kende hinanden skaber tryghed og tillid, hvilket mange ofte glemmer i en travl hverdag. Det er vigtigt, at skabe holdånden via tryghed og tillid til hinanden.

Kultur og værdier
I InChange kaster vi lys over, hvilken kultur I efterlever i hverdagen, og om I har behov for forandringer i kulturen og jeres leveregler. Vi ser på jeres værdier og hvordan de udspiller sig i hverdagen

Følelser
I InChange træner vi det følelsesmæssige udtryk på jobbet. Når vi kommunikerer vores følelser konstruktiv og mærker os selv, så skaber vi i tillid og tryghed øget arbejdsglæde, samhørighed og vækst. Således vokser effektiviteten og engagementet.

Bevidsthed
Det kræver en bevidsthed at kunne ændre vaner og mønstre. Når dit team har en høj grad af bevidsthed, så står alle ved sig selv og teamets styrke forøges og gør dit team til et stærkt team.

Skyggesider
Netop i teams lever skyggerne især. Vi spejler os hele tiden i hinanden på godt og ondt. Både de positive og negative sider af personligheden. Vi arbejder med de accepterede skygger i teamet og med udviklingspotentialet i teamets skyggesider.

DISK personprofil
Alle medarbejdere får udarbejdet en personprofil, som belyser stærke og svage sider. Hvilke arbejdsopgaver at medarbejderen har de bedste forudsætninger for at løse og personprofilen skaber forståelse for hinandens forskelligheder.

Feed back
Vi arbejder med konstruktiv feed back og anerkendende dialog. Teams med succes, er ambitiøse og vil gerne blive endnu bedre. Feed back er et redskab i hverdagen til at skabe øget trivsel og vækst. Vi arbejder med redskaber til feed back, som opleves udviklende og positivt for dit team.

Med et medarbejderudviklingsforløb i InChange sikre du øget autenticitet, tillid, tryghed, bevidsthed og udvikling af dit team. Når dit team udvikler sig, så udvikler du din organisation og det ses på bundlinjen.

Anbefalinger og rådgivning
Undervejs og efter endt proces får du som leder konkrete anbefalinger til eventuelle justeringer og forandringer til teamets og virksomhedens bedste.

Undervisningsmetoder

I InChange bruger forskellige undervisningsmetoder, der omfatter:

  • Teoretiske oplæg
  • Demonstrationer
  • Træning i plenum
  • Gruppearbejde
  • Samt en procesdagbog til alle medarbejdere

Undervisningen er bygget op således, at medarbejderne oplever en levende og livgivende proces med spændende materialer, øvelser, feed back og alt er oplevelsesorienteret.

Ring for nærmere – vi skræddersyr et forløb til jer, så processen tager hånd om og hjælper dig med præcis dét, som din organisation har brug for.

Kontakt Alice på mobil 22 94 74 48 og bliv klogere på, hvad vi kan gøre for jer.

Lyt til min podcast herunder

– og bliv klogere på hvad jeg kan hjælpe dig med, hvis du føler dig presset, drænet for energi og mærker mistrivsel

"Medarbejderne fik et indblik i en del, som de ikke var opmærksomme på i dagligdagen"

Alice er superdygtig og har blik for den enkelte medarbejder, der deltog i udviklingsprocessen over flere kursusdage. Der blev styret med fast hånd uden, at begrænse den enkelte medarbejder i, at sige sin mening – en spændende proces også for mig som leder. Intenst var det også på den måde, at alle blev set – ingen kunne gemme sig – udviklende på en god måde for hele holdet. Medarbejderne fik et indblik i en del, som de ikke var opmærksomme på i dagligdagen. Fx at de til tider mobbede uden at være bevidst om det. For mig, som leder, var det til tider et hårdt forløb, og det var bestemt det hele værd. Forløbet gik hen og blev en stor støtte og hjælp for mig, som jeg i dag stadig er meget taknemmelig for

Jytte Thornfeldt, Tidl. Afdelingsleder Ærø Kommune

"Under forløbet har jeg fået en dybere indsigt i mine kollegers styrker og svagheder"

Jeg er blevet mere positiv og tillidsfuld og har fået øget tilliden i samarbejdet til, at mine kolleger vil det bedste. Fremadrettet vil jeg være mere positivt indstillet. Under forløbet har jeg fået en dybere indsigt i mine kollegers styrker og svagheder. I min egen personlige udviklingsproces, under forløbet, er jeg blevet mere opmærksom på mine grænser og min rummelighed.

Forløbet, som har bestået af 5 forskellige moduler, har været interessant og godt for vores team.

Dansk Industri, Møde & Eventcenter, Konsulent Marie Lehmann

Klar til at blive en dygtig leder, der stortrives?
Book en 45 minutters omkostningsfri og uforpligtende samtale med Alice

Ja, tak jeg vil gerne høre mere om Lederuddannelse:
Ledelse med intuition og drøfte mine konkrete behov og udfordringer.