Corona stopper maratonløbet for en stund og hvad så nu?

Midt i denne alvorlige tid med corona, der hærger i hele verden, mærker jeg, at det også er tid til eftertanke, at bremse op, tænke tanker til ende, reflektere, meditere og finde ro. Re-tænke (arbejds)livet. Jeg stiller spørgsmålet, hvorfor har vi så travlt?

Har du hjertet med i det du gør

Noget af det jeg reflektere meget over, er alle de mange skønne mennesker jeg har givet coaching igennem snart mange år og de erfaringer jeg selv har draget igennem erhvervslivet. For manges vedkommende, ikke alle, men for mange – tegner der sig, i disse år, et billede af, at mange mistrives i deres job – herunder både ledere og medarbejdere.

Det er min oplevelse at mange virksomheder overser deres ansatte og fokuserer kun på resultater. De er økonomiske og produktive enheder, baseret på vertikal og traditionel såkaldt regnearksledelse, som mangler emotionel intelligens og ledelse med hjerte.

Mennesker bliver presset til det yderste og mere til – et alt for stort antal erhvervsdygtige vælter desværre ud over kanten og bliver syge. Det er min klare overbevisning, at den nuværende hårde ledelsespraksis fejler. Den såkaldte regnearksledelse, hvor alt for mange mennesker går på kompromis og mistrives. Den type virksomhedsledelse er ikke bæredygtig ind i fremtiden.

Det er både den enkelte medarbejder og leder, der er udfordret

Hvis ikke, der rettes ind og hvis ikke man ukritisk tilpasser sig i den type virksomhed eller organisation, bliver man hurtigt erstattet. På den måde bliver mennesker genbrugt i et stadigt mere kynisk og konkurrencepræget system med performancekultur. Det er de arbejdsdynamikker, hvor ledelsen lægger mere vægt på produktivitet end medarbejdernes trivsel og rum til innovation og udvikling, der skaber arbejdsrelaterede psykiske lidelser.

Den type konkurrence udvikler ikke den team-ånd, der er nødvendig for at opnå high performance og flotte resultater

I den ledelseskultur udvikler der sig ofte en utryghed i blandt personalet. En utryghed, som gør, at der opstår konkurrence imellem de ansatte. Den konkurrence bunder i ikke at være god nok, angst for ikke at kunne levere de bedste resultater, ikke at kunne modstå presset og hele tiden være på vagt overfor kollegers adfærd og eventuelle bagtalelse og manipulation.

Konkurrence i den form udvikler ikke den teamånd, der er nødvendig for high performance og flotte resultater. For meget af den enkelte medarbejders tid og energi kommer til at være centreret netop om dén problematik. På den måde mister virksomheden meget af effektiviteten.

De gode resultater udebliver

Utilfredshed på jobbet påvirker mennesker på alle parametre i livet. Det går ud over kost, motion, søvn, sociale liv, sexliv, parforhold og meget andet.

Måske er du en af dem, der går på kompromis med dig selv og undertrykker din egen mening og viden om, hvad der er bedst at gøre i situationen og retter ind, fordi du gang på gang oplever, at det er formålsløst at tage kampen op. Og måske føler dig presset til at gøre ting og opføre dig på en måde, der er imod dine egne overbevisninger og hvad du selv finder etisk og forretningsmæssigt rigtigt?

Resultatet bliver ofte mistrivsel, udbrændthed og stress

Præcis dén situation er omkostningstung for mange virksomheder – både i sygefravær og ineffektivitet

Bekymring, tvivl, begyndende udmattelse og magtesløshed er som regel nogle af de følelser, at mennesker mærker, når de kommer i rådgivning og coaching hos mig eller mine samarbejdspartnere eller kolleger i min branche. Nogle mennesker er ved at miste troen , andre har så meget mistrivsel, at de ikke ved, hvordan de skal komme videre eller få situationen løst. Pas på, for selvværdet får et tryk, men det tryk kommer snigende i takt med, at du går på kompromis med dine grænser.

Det evige maratonløb har nemlig sin pris

Jeg oplever, at mange slet ikke deler det med nogen, når følelsen af tomhed, fysiske tegn på overbelastning og tristhed sniger sig ind. For det gør det, når det at tale om følelser og mistrivsel ligger udenfor ens komfortzone. Det er bestemt ikke ufarligt at underkende og undertrykke den form for mistrivsel. Og når krisen er værst, så først dér opsøger de hjælpen.

Mit råd er: Opsøg den hjælp noget før – det er en investering, både menneskeligt og økonomisk

Kan du genkende dele af nedenstående….?

·        Du har stærke kompetencer, mange ressourcer og et fyldigt CV

·        Du mærker en følelse af mistrivsel angst og udmattelse

·        Du føler ikke rigtig, at du har hjertet og dig selv med i det, du gør

·        Du føler dig ofte presset

·        Måske har du arbejdet for meget, for længe

·        Du overvejer jobskifte

·        Du er ved at miste troen på, at du kan løse situationen

·        Du har svært ved at finde retning og overvejer, hvad du skal gøre

·        Du har en lidt anstrengt energi

·        Du arbejder meget og føler, at du giver mere, end du får

·        Du føler dig alene med dine udfordringer og kan ikke rigtig komme videre

·        Du synes ikke, at du kan mærke ægte glæde, begejstring og energi i krop og sind

·        Du vil gerne sige fra, men føler at det er svært og gør dig usikker

  • Du har begyndende stress symptomer og måske rod i privatlivet

Jeg vil tro, at du kunne genkende noget af ovenstående eller har kendskab til nogen, der gør – sikkert derfor, at du er blevet tiltrukket ind og lige nu læser denne side…

Nøgleordene for god ledelse er under forandring og de ensidige maskuline værdier på chefgangene er på vej ud.

Det er et faktum at den vestlige verden er ved bevæge sig fra det maskuline ledelsesparadigme, hvor vi finder handlekraft, strategi og vækst for vækstens skyld – til en balance mellem det maskuline og det feminine ledelsesparadigme, som rummer værekraft, omsorg, empati, at modtage og lade ting ske.

Det paradigmeskifte er vi nødt til at forholde sig til, for at overleve – som mennesker, organisationer og virksomheder.

Måske er det netop nu her i tiden med corona og et land, der har fået en mavepuster, at du som menneske, som leder og virksomheder og organisationer skal overveje metoden til at opnå resultaterne og kigge bæredygtigt fremsynet ind i fremtiden!

Som leder, er det nu at der skal tænkes det paradigmeskifte ind i fremtidens lederskab. Ledelse med hjertet, hvor en balance mellem det rationelle, hjertet og mavefornemmelsen bliver en del af fremtidens DNA for enhver autentisk leder.

Så mennesker og menneskers trivsel og udvikling kommer ligeså meget i fokus som de hårde resultater. Ligevægt mellem tanker og følelser. Feminine og maskuline. Fakta og hjertet. Hovedet og kroppen. Handlekraften og værekraften. Strategi og empati. Vækst og omsorg. Resultater og det hele menneske. Et bæredygtigt sundt miljø, hvor det hele menneske løfter business … til endnu bedre resultater, skabt på et bæredygtigt holdbart og sundt fundament.

Og så tilbage til min overskrift – Corona stopper maratonløbet for en stund og hvad så nu? 

Det er mit håb, at vi ikke gør det samme som efter finanskrisen, hvor vi også i takt med krisen kom ned i tempo og eksperter gjorde sig håb om og forudså, at vi efter krisen ville få en bedre verden med mere hjerte mellem mennesker. Men tiden efter krisen viste, at vi igen ret hurtigt kom tilbage til det hårde resultatorienterede med profit og en stræben efter mere, flere og bedre resultater og mennesker fortsatte i en stigende kurve med at blive syge af stress og udmattelse og mistrivsel.

Tiden vil vise om vi som samfund og mennesker lærer noget, ændre mønstre og vaner – denne gang….

Nu har vi i al fald fået en hård opbremsning eller lad os kalde det en tænkepause skænket af naturen til os allesammen !!!

Når det så er sagt, så håber jeg virkelig, at også du sammen med mig og mange andre, reflektere over, hvad vi kan lære lige nu og om, der er noget du vil være med til at forandre i fremtiden til det bedre for os allesammen…

Kærlig hilsen

Alice Agerholm

Bliv en leder i balance

Vil du gerne være en leder i balance som oplever trivsel i hverdagen?

Skab hårde resultater med de bløde værdier.

Tilmeld dig her og få tilsendt testen, som ved enkle spørgsmål måler din energi og balance.

Du får svar på, hvad du skal sætte fokus på for at øge din indre balance.